shop acc lien quan

Bản chất và lợi ích của việc bán hàng

0

VAI TRÒ CỦA BÁN HÀNG

Theo giáo trình của TS. Nguyễn Minh Tuấn – Ths. Võ Thị Thúy Hoa, Nghiệp vụ bán hàng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. Vai trò của bán hàng là:Bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh và xã hội.Thứ nhất, bán hàng giúp cho hàng hóa lưu chuyển từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng.Thứ hai, bán hàng đóng vai trò lưu thông tiền tệ trong guồng máy kinhtế.Thứ ba, bán hàng giúp cho luân chuyển hàng hóa từ nơi dư thừa sang nơi có nhu cầu.Thứ tư, bán hàng mang về lợi ích cho cả người mua và người bán.Tóm lại hoạt động bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế – xã hội trên toàn thế giới, mang lại lợi ích cho nhiều thành phần. Do đó thúc đẩy và phát triển các hoạt động bán hàng sẽ kích thích xã hội phát triển, mang lại sự phồn thịnh cho quốc gia, nâng cao mức sống con người và thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người trong xã hội.

Xem thêm bài viết khác: thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu

lap cong ty

BẢN CHẤT VÀ LỢI ÍCH CỦA NGHỀ BÁN HÀNG

Bản chất của nghề bán hàng

Theo giáo trình của tác giả BA. Trần Đình Hải, Bán hàng và quản trị bán hàng, Nhà xuất bản thống kê, 2005. Bản chất của nghề bán hàng là:Bản chất của bán hàng là bán được hàng, việc đó bao gồm một quy trình rất phức tạp liên quan đến việc sử dụng một loạt các nguyên tắc, kỹ thuật và nhiều kỹ năng cá nhân và nó bao gồm rất nhiều loại phần vụ bán hàng. Trong hầu hết mọi công ty nhân viên bán hàng là gạch nối đơn nhất và quan trọng nhất với khách hàng. Những cố gắng thiết kế và kế hoạch hay nhất cho việc tiếp thị vẫn có thể thất bại chỉ vì lực lượng bán hàng làm việc không hiệu quả. Vai trò tiền tuyến của người bán hàng có ý nghĩa là đối với nhiều khách hàng thì người bán hàng là công ty. Cùng với những chi phí rất cao khác dùng cho việc tuyển chọn, huấn luyện và duy trì lực lượng bán hàng còn có những lý do vững mạnh khác để chúng ta chú trọng đến tầm quan trọng của phần vụ bán hàng và để biện giải cho những cố gắng nâng cao tính hiệu quả trong lĩnh vực bán hàng.Từ ngữ bán hàng bao gồm một loạt tình huống và hoạt động bán hàng. Những vị trí bán hàng mà người bán hàng chủ yếu chỉ có phần hành là đem giao sản phẩm cho khách hàng vào những thời gian đều đặn. Trọng điểm của loạt hoạt động bán hàng này rất khác với vị trí bán hàng của nhân viên lo về việc bán hàng thiết bị vật tư cho những người mua hàng là những doanh nghiệp công nghệ. Ngoài  ra,  một  số  người  bán  hàng  chỉ  chuyên  lo  về thị trường xuất khẩu còn một số người khác thì bán hàng thẳng cho khách hàng trong nước. Như vậy, một trong những khía cạnh đáng lưu ý nhất   của hoạt động bán hàng là tính đa dạng trong bản chất, vai trò của bán hàng.

lập công ty

Lợi ích của nghề bán hàng

Theo giáo trình của tác giả James M. Comer, Quản trị bán hàng, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008. Lợi ích của nghề bán hàng là:Nghề bán hàng giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường, mang lại thu nhập cao cho người bán hàng, công việc thú vị và nhiều thách thức, phản ánh được thực lực của người bán hàng. Ngoài ra nghề bán hàng còn mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu từ cuộc sống, giúp người bán hàng có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc và kỹ năng sống để phát triển hơn trong tương lai, tăng tính năng động, linh hoạt, am hiểu sâu về đối   tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, cơ hội chuẩn bị nền tảng để trở thành những nhà quản lý giỏi sau này.

Nguồn bài viết: lập công ty hùng phát

Leave a Reply

© 2018 ALLIREVIREWS. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
shop acc lien quan