shop acc lien quan

Cách quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp

0

Các doanh nghiệp hiện nay đều và đang kiếm tiềm công cụ hỗ trợ quản lý làm sao để giảm thiểu tối đa công việc vật lý, quản lý tốt hơn và tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc. Khi công nghệ khoa học phát triển nhu cầu  con người càng gia tăng. Để quản lý hiệu quả khi doanh nghiệp phát triển nhân viên tăng lên tất yếu nhà quản cần thiết sử dụng phần mềm quản lý nhân sự bởi  lợi ích  phần mềm quản lý nhân sự mang lại cao:

images (1)

  • Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm…
  • Quản lý hợp đồng lao động của từng nhân viên, phân loại hợp đồng theo thời hạn hợp đồng…
  • Cập nhật các thông tin về những thay đổi, biến động của từng cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc (hợp đồng lao động, quá trình làm việc, khen thưởng, kỷ luật, kết quả đánh giá nhân viên định kỳ, tăng/giảm lương…).
  • Báo cáo theo dõi nhân sự như: Báo cáo phân tích & tổng hợp nhân sự (theo chi nhánh, bộ phận, giới tính, độ tuổi…). Báo cáo đánh giá kết quả xếp hạng nhân viên trong kỳ theo từng cấp độ (A,B,C). Báo cáo danh sách nhân viên nghỉ việc, ký hợp đồng lao động (thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng lao động 1 năm/2 năm…). Hồ sơ chi tiết nhân viên, tình hình tăng giảm nhân sự.
  • >Báo cáo và cảnh báo nhân sự như: Báo cáo nhân viên có ngày sinh trong tháng. Báo cáo những hợp đồng lao động sắp hết hạn trong kỳ…

Phần mềm  quản lý nhân sự giúp nhà quản lý quản lý hiệu quả mà còn chọn đúng người đúng việc,  định mức và giữ chân được nhân viên có năng lực

Leave a Reply

© 2017 ALLIREVIREWS. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
shop acc lien quan