shop acc lien quan

Giải pháp tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp

0

Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Môi trường kinh doanh là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới việc xây dựng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng giống như mỗi cá nhân, nếu sống trong một tập thể tốt, một môi trường xã hội lành mạnh thì cá nhân đó có nhiều khả năng hình thành nhân cách tốt.

Nâng tầm văn hóa, đạo đức cho đội ngũ nhân viên tại công ty. Muốn doanh nghiệp có văn hóa, đạo đức kinh doanh, trước hết người lãnh đạo -người đứng đầu công ty phải có văn hóa, đạo đức kinh doanh và xác định rõ những giá trị và chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh ngay từ khi thành lập công ty và định hướng cho nhân viên cùng nhận thức rõ và tôn trọng, tuân thủ. Vì vậy, để xây dựng đạo đức kinh doanh, bản thân mỗi nhân viên phải có ý thức trách nhiệm của một công dân trước đất nước, có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, vượt qua việc kiếm tìm lợi nhuận đơn thuần để mạnh mẽ và dũng cảm trên thương trường trong nước và quốc tế.

moi-truong-kinh-doanh-doanh-nghiep

Thường xuyên đánh giá thực trạng đạo đức kinh doanh tại công ty của mình. Vì đạo đức kinh doanh là một trong các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, tăng giá trị lợi nhuận cũng như sự thành công vững chắc của một doanh nghiệp nói chung và của công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên nói riêng nên cần phải thường xuyên theo dõi, nhận xét, đánh giá và có mục tiêu, phương hướng để ngày càng nâng cao tính hiệu quả của việc áp dụng đạo đức kinh doanh, cũng như nhận ra các hạn chế, vướng mắc để nhanh chóng khắc phục.

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp: http://luathungphat.vn/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/

Cần thường xuyên hoàn thiện đổi mới Công ty cho phù hợp xu thế thời đại, áp dụng đúng và có chọn lọc các văn hóa đạo đức mới du nhập vào Việt Nam. Khi Việt Nam gia nhập WTO mở ra xu thế hội nhập mới cho đất nước từ đây quá trình cạnh tranh ngày càng khốc liệt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các luồng tư tưởng mới du nhập vào các công ty xí nghiệp tạo nên các trường phái, các hệ tư tưởng khác nhau trong cùng một công ty do vậy vấn đề kinh doanh trong khuôn khổ đạo đức hay chỉ kinh doanh vì lợi ích, lợi nhuận là vấn đề tranh luận thường xuyên của các doanh nghiệp. Phải biết rằng mục đích lợi nhuận chỉ phục vụ cho một số ít đối tượng nếu vi phạm đạo đức kinh doanh thì ảnh hưởng cả lợi ích cộng đồng, tôn trọng đạo đức trong kinh doanh chính là những phương thức đầu tư vào sự phát triển bền vững nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

Nguồn bài viết: luật hùng phát việt nam

Leave a Reply

© 2018 ALLIREVIREWS. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
shop acc lien quan