shop acc lien quan

Phần mềm quản lý may mặc

0

Trong các nhà máy sản xuất may mặc, các đơn hàng sản phẩm ngày càng phức tạp và trình tự xử lý kéo dài khiến cho nhu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tăng mạnh. Trong các nhà máy lớn (kéo sợi, dệt, may mặc…) cơ sở hạ tầng CNTT là yếu tố không thể thiếu. Phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP  giúp doanh nghiệp quản lý may mặc hiệu quả đem lại  những chức năng chính như  quản lý hồ sơ nhân viên, công nhân,  quản lý chấm công, tính lương, tính thưởng, đánh giá hiệu quả công việc, giúp nhân viên có động lực làm việc, và chuyên nghiệp hơn trong quản lý.

 Lợi ích của phần quản  lý nhân sự HR-ERP giúp quản lý may mặc cho doanh nghiệp

maymac

Phần mềm  quản lý được hệ thống dữ liệu của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm các phòng ban, xưởng sản xuất, các đại lý và chi nhánh…Việc chia sẻ các dữ liệu trong quá trình sản xuất phải kịp thời nhanh chóng cho việc ra quyết định của nhà quản trị
Phần mềm cần có tốc độ xử lý, tốc độ nhập liệu nhanh: Số lượng dữ liệu trong sản xuất rất lớn và cần được lưu trữ để phục vụ việc phân tích thống kê đòi hỏi hệ thống phải có tốc độ xử lý và tốc độ nhập liệu cao.
Giải pháp HR-ERP đưa ra phải tối ưu hóa được bài toán quản lý tiền lương, bảo hiểm, quản lý công nợ, tồn kho, tiến độ sản xuất, giá thành sản phẩm. Là phần mềm quản lý may mặc quản lý hiệu quả

Leave a Reply

© 2017 ALLIREVIREWS. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
shop acc lien quan